znak zapytania

Jak piszemy: którędy czy którendy

Określenie którędy należy do zaimków przysłownych, które są nieodmienne oraz pełnia funkcję przysłówka a także odpowiadają na jego pytania.

Poprawna formą zapisu jest którędy.

Nie biegaj tamtędy. (którędy?) – okolicznik miejsca.

Poprawna pisownia

którędy

Częste błędy

którendy, kturendy, kturędy

Przykłady:

Którędy mam dostać się do pracy?

Tamtędy jest bliżej. A którędy dokładnie?

Którędy będę jeździła na zakupy jeśli miasto rozpocznie budowę nowego mostu?

Zobacz również - jak się pisze: