znak zapytania

Przysłówek

Przysłówek - oznacza różne okoliczności wykonania danej czynności, dotyczy: miejsca, czasu, sposobu.

1. Odpowiada na pytania:

-jak?, - gdzie?, -kiedy?

2. Jest nieodmienna częścią mowy. W zdaniu występuje w postaci okolicznika:

Okolicznik sposobu:

Żółw porusza się bardzo wolno. (jak?)

Okolicznik czasu:

Świnoujście jest bardzo daleko. (gdzie?)

Okolicznik miejsca:

Po długiej i męczącej drodze dotarłem na miejsce dzisiaj. (kiedy?)

3. Najczęściej pochodzi od przymiotnika:

Przysłówek krzywo pochodzi od przymiotnika krzywy

Przysłówek ponuro pochodzi od przymiotnika ponury

Przysłówek kolorowo pochodzi od przymiotnika kolorowy

4. Przysłówki podlegają stopniowaniu. Wyróżniamy stopniowanie: regularne, nieregularne oraz opisowe:

Stopniowanie regularne:

stopień równy:

 • równo, równiej, najrówniej
 • pięknie, piękniej, najpiękniej
 • dokładnie, dokładniej, najdokładniej

stopień wyższy:

 • dobrze, lepiej, najlepiej
 • źle, gorzej, najgorzej

stopień najwyższy:

 • gorzko, bardziej gorzko, najbardziej gorzko
 • tymczasowo, bardziej tymczasowo, najbardziej tymczasowo

5. Przysłówki, które nie pochodzą od przymiotników piszemy w połączeniu z -nie rozdzielnie:

Przykłady:

 • nie dziś
 • nie bardzo
 • nie całkiem
 • nie teraz

6. W języku polskim wyróżniamy także przysłówki, które nie pochodzą od przymiotników np. całkiem, wczoraj, jutro, zawsze, dziś, wszędzie, bardzo, całkiem

Zaimek przysłowny - występuje w funkcji przysłówka i odpowiada na jego pytania, jest nieodmienny.

Przykłady:

 • jak, gdzie, gdzieś, tak, wtedy, skąd, dokąd, którędy, tamtędy, stamtąd, ta, tu, tam, kiedyś, gdzie, gdzieś.

Okolicznik sposobu:

Lepiej zatańcz tak (jak?)

Okolicznik czasu:

Kiedyś nauczę się jeździć na łyżwach (kiedy?)

Okolicznik miejsca:

Wróciłem tamtędy. (którędy?).