znak zapytania

Razem czy osobno: nie + przymiotnik

Nie piszemy łącznie:

Przykłady:

niestabilny, nieuczciwy, nieczynny, niejasny, niepewny, niewdzięczny, nieprawidłowy, niegrzeczny, niemądry, niedyskretny


1. W formach stopnia wyższego oraz najwyższego przymiotników, które nie występują w ogóle bez nie bądź jeśli nie stanowi określenie przeciwstawne przymiotnika podstawowego:

Przykłady:

niegrzeczna, niegrzeczniejsza, najniegrzeczniejsza


2. W przypadku imiesłowów przymiotnikowych zastosowanych w znaczeniu przymiotnika:

Przykłady:

niezbadany (nie dający się zbadać)

nieoceniony (nieoszacowany, drogocenny, kosztowny)

niezawodny (lojalny, wiarygodny, zasługujący na szacunek)

Nie piszemy rozdzielnie:

1. w stopniu wyższym i najwyższym przymiotników:

Przykłady:

nie dłuższy, nie chudszy, nie najmniejszy, nie najładniejszy


2. z przymiotnikami, jeśli nie wyraża przeciwstawienie:

Przykłady:

Nie ładnie zachowała się podczas tego spotkania.