znak zapytania

Czasownik

Czasownik jest to część mowy, która jest zarówno odmienna jak i samodzielna. Czasownik oznacza czynności lub stany np. (robi, czyta, śpiewa, tańczy, gra, bawi się, ubiera się, ćwiczy itp.). odpowiada na pytania:

 • co robi?
 • co się z nim dzieje?
 • w jakim jest stanie?

1. Czasownik w zdaniu może pełnić rolę różnych części zdania:

- podmiotu

Bawić się jest znakomicie. (bezokolicznik)
Śpiący obudzili się. (imiesłów przymiotnikowy czynny)


- orzeczenia

Antek poleciał za granicę. (osobowa forma czasownika)
Upieczono chleb. (forma zakończona na –no)


- łącznika (w orzeczeniu imiennym)

Jarek został lekarzem. (forma osobowa pochodząca od „zostać”)
Paweł być milutki. (forma osobowa pochodząca od „być”)


- orzecznika (w orzeczeniu imiennym)

Energia została rozładowana. (imiesłów przymiotnikowy bierny)
Ten motocykl jest interesujący. (imiesłów przymiotnikowy czynny).


- przydawki

Gotujące kucharze zostali nakarmieni. (imiesłów przymiotnikowy czynny)
Poszkodowany pracownik nie poddał się. (imiesłów przymiotnikowy bierny)


- dopełnienia

Uwielbiam pić rano kawę. (bezokolicznik)
Nie chcemy przegrywać. (bezokolicznik)


- okolicznika

Spacerowali śpiewając. (imiesłów przysłówkowy współczesny)
Kopał piłkę podskakując. (imiesłów przysłówkowy współczesny)

2. Czasowniki dzielimy na dokonane i niedokonane.

Czasowniki dokonane – to takie, które informują o czynności, która została zakończona w przeszłości lub, która ma zakończyć się w przyszłości np. ugotowała, namalował, zaświeciło, przeczytam. Występują w czasie przeszłym (zaśpiewałem, namalowałem), przyszłym (zaśpiewam, namaluję), nie występują w czasie teraźniejszym.


Czasowniki niedokonane – to takie, które informują o przebiegu bądź trwaniu danej czynności np. malował, śpiewała, świeciło, będę gotował. Występują w czasie teraźniejszym (śpiewam, maluję), przeszłym (śpiewałem, malowałem) oraz przyszłym (będę śpiewał, będę malował).


Czas przyszły prosty:

a) liczba pojedyncza:

 • - ja będę śpiewał
 • ty będziesz śpiewał
 • on będzie śpiewał
 • ona będzie śpiewała
 • ono będzie śpiewało

b) liczba mnoga:

 • my będziemy śpiewali
 • wy będziecie śpiewali
 • oni będą śpiewali
 • one będą śpiewały

Czas przyszły złożony:

a) liczba pojedyncza:

 • ja zaśpiewam
 • ty zaśpiewasz
 • on zaśpiewa
 • ona zaśpiewa
 • no zaśpiewa

b) liczba mnoga:

 • my zaśpiewamy
 • wy zaśpiewacie
 • oni zaśpiewają
 • one zaśpiewają

3. Wyróżniamy osobową oraz nieosobową formę czasownika.

Nieosobową formą czasownika jest:

- Bezokolicznik, który jako wyraz może kończyć się na c lub ć:

Przykłady:
śpiewać, robić, czytać, zamiatać, sprzątać, malować, jeździć
strzec, biec, rzec, móc, piec, tłuc


- Imiesłowy przymiotnikowe:
czynne: grzeszący, kuszący, robiący
bierne: zrobiony, przeczytana, umyty


- Imiesłowy przysłówkowe:
współczesne: robiąc, czytając, śpiewając
uprzednie: skończywszy, zrobiwszy, zjadłszy


- Formy czasownika zakończone na –no lub –to:
Przykłady:
przeczytano, zrobiono, zagrano, zaśpiewano
wykryto, umyto, domknięto


Przywiązano powrozem do drzewa.
Uruchomiono składanie ofert na studia.
Przyuczono kucharzy do zawodu.
Przerobiono nowy program nauczania.


Osobowa forma czasownika – jest to forma czasownika, która odmienia się przez osoby, liczby, czasy, strony i tryby.

Odmiana czasowników przez osoby
ja czytam my moglibyśmy
ty pisałeś wy śpiewajcie
on będzie studiował oni robią
ona zatańczy one grają
ono niech przygotuje  

Czasowniki odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, strony i tryby.

KONIUGACJA– w języku polskim to odmiana czasownika przez osoby, liczby, strony oraz tryby.

4. Odmiana czasownika przez osoby.

osoba liczba pojedyncza osoba liczba mnoga
ja szyję my szyjemy
ty szyjesz wy szyjecie
on szyje oni szyją
ona szyje one szyją
ono szyje    

4. Odmiana czasownika przez rodzaje.

Wyróżniamy trzy rodzaje czasownika występujące w liczbie pojedynczej: rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki. W liczbie mnogiej natomiast czasownik występuje w dwóch rodzajach: męskoosobowym oraz niemęskoosobowym.

3 osoba liczby pojedynczej 3 osoba liczby mnogiej
rodzaj męski on szył rodzaj męskoosobowy oni szyli
rodzaj żeński ona szyła rodzaj niemęskoosobowy one szyły
rodzaj nijaki ono szyło
rodzaj męski mężczyzna śpiewał rodzaj męskoosobowy mężczyźni śpiewali
rodzaj żeński kobieta śpiewała rodzaj niemęskoosobowy kobiety śpiewały
rodzaj nijaki dziecko śpiewało rodzaj niemęskoosobowy dzieci śpiewały

5. Odmiana czasownika przez strony.

Wyróżniamy stronę: czynną, bierną oraz zwrotną czasownika.

STRONA CZYNNA – jest to osobowa forma czasownika a wykonawcą czynności jest podmiot.

Przykłady:
Lekarz leczy pacjenta
Sławny malarz namalował obraz.
Piekarz piecze chleb.
Ala gotuje zupę.


STRONA BIERNA – jest to osobowa forma czasownika „być” lub „zostać” i forma przymiotnikowa czasownika (imiesłów przymiotnikowy bierny). Podmiot w tym przypadku nie jest wykonawcą czynności lecz oznacza jej przedmiot.

Przykłady:
Pacjent jest leczony przez lekarza.
Kwiat jest pielęgnowany przez mamę.
Malarz został namalowany przez znanego artystę.
Dziecko jest bujane przez tatę.


STRONA ZWROTNA – jest to osobowa forma czasownika z zaimkiem zwrotnym „się”. Podmiot w tym przypadku jest zarówno wykonawcą jak i odbiorcą czynności.

Przykłady:
Pacjent leczy się.
Adam przygotowuje się do klasówki.
Jola ubiera się w sukienkę.
Szkoła rozpoczyna się.

6. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie.

Czasowniki przechodnie – to takie, które posiadają formy strony biernej.

Przykłady:
naprawia – jest naprawiany
malował – był malowany
doprecyzuje – zostanie doprecyzowany
przekona – zostanie przekonany
będzie robił – zostanie zrobiony


Czasowniki nieprzechodnie – to takie, które nie posiadają form strony biernej.

Przykłady:
mówić, pisać, czytać, śpiewać, grać, malować, kąpać, układać, dokuczać, przeszkadzać, latać, jechać

7. Czasowniki odmieniają się przez czasy. Wyróżniamy czas teraźniejszy, przeszły oraz przyszły.

Czas teraźniejszy:

- liczba pojedyncza
ja – szyję
ty – szyjesz
on – szyje
ona – szyje
ono – szyje


- liczba mnoga:
my – szyjemy
wy – szyjecie
oni – szyją
one – szyją


Czas przeszły

- liczba pojedyncza
ja – szyłem, szyłam
ty – szyłeś, szyłaś
on – szył
ona – szyła
ono – szyło


- liczba mnoga:
my – szyliśmy, szyłyście
wy – szyliście, szyłyście
oni – szyli
one – szyły


Czas przyszły
- liczba pojedyncza
ja – będę szył, będę szyła, będę szyć
ty – będziesz szył, będziesz szyła, będziesz szyć
on – będzie szył, będzie szyć
ona – będzie szyła, będzie szyć
ono – będzie szyło, będzie szyć


- liczba mnoga:
my – będziemy szyli, będziemy szyły, będziemy szyć
wy – będziecie szyli, będziecie szyły, będziecie szyć
oni – będą szyli, będą szyć
one – będą szyły, będą szyć


Przykłady:
Oni oglądają straszny film. (czas teraźniejszy)
Oni oglądali bajkę dla dzieci. (czas przeszły)
Oni będą oglądali komedię romantyczną. (czas przyszły)
Oni obejrzeli dramat obyczajowy. (czas przeszły)
Oni obejrzą nagranie z wesela. (czas przyszły).

8. Odmiana czasownika przez tryby (orzekający, rozkazujący, przypuszczający).

Tryb orzekający – orzeka oraz informuje o wykonaniu danej czynności w czasie teraźniejszym, przeszłym bądź przyszłym.

- liczba pojedyncza:
ja – piszę
ty – piszesz
on – pisze
ona – pisze
ono – pisze


- liczba mnoga:
my – piszemy
wy – piszecie
oni – piszą
one – piszą

Przykłady:
Widzę chmury.
Zgasiłem światło.
Jestem pewna, że wygramy.


Tryb rozkazujący – nie ma form czasów, w trzeciej osobie występuje w nim wyraz „niech”, nie ma pierwszej osoby liczby pojedynczej.

- liczba pojedyncza:
ja – brak
ty – pisz
on – niech pisze
ona – niech pisze
ono – niech pisze


- liczba mnoga:
my – piszmy
wy – piszcie
oni – niech piszą
one – niech piszą


Przykłady:
Dotrzymaj słowa.
Uczniowie niech piszą klasówkę.
Podbiegnijmy do niej.


Tryb przypuszczający – nie ma form czasów. Składa się z osobowej formy czasownika oraz cząstki „bym” (pisał – bym). W tym przykładzie „pisał” jest osobową formą czasownika, natomiast drugi człon składa się z cząstki „bym”.


- liczba pojedyncza:
ja – ja pisałbym, pisałabym
ty – pisałbyś, pisałabyś
on – pisałby
ona – pisałaby
ono – pisałoby


- liczba mnoga:
my – pisalibyśmy, pisałybyśmy
wy – pisalibyście, pisałybyście
oni – pisaliby
one – pisałyby

Przykłady:
Śmiałabym się do rozpuku.
On zdałby ten egzamin bez twoich notatek.
Sprzedalibyśmy nasze kwiaty bez większych problemów.