znak zapytania

Jak piszemy: skąd inąd czy skądinąd

Skądinąd to przysłówek zaimkowy oznaczający miejsce, źródło czegoś inne, niż to, o którym mowa, pisany jest zawsze łącznie. Ma znaczenie ekspresywne.

Poprawna pisownia

skądinąd

Częste błędy

skąd inąd

Przykłady:

Niczego mu nie powiedziałam, otrzymał te informacje skądinąd.

Kupował ubrania skądinąd, niż jego znajomi.

Człowiek skądinąd postępowy, był przeciwnikiem stosowania elektrowni jądrowych.

Synonimy słowa - skądinąd

wprawdzie, chociaż, wszakże, prawdę mówiąc

Zobacz również - jak się pisze: