znak zapytania

Jak piszemy: chaos czy haos

Chaos – rzeczownik rodzaju męskiego, inaczej: bezład, zamęt, nieporządek. Wyraz chaos w mitologii i filozofii greckiej to bezkształtna materia, z której wyłonił się obecny wszechświat. Należy pamiętać, że chaos jest wyrazem zapożyczonym, który zawsze piszemy przez –ch.

Poprawna pisownia

chaos

Częste błędy

haos

Przykłady:

Wprowadziła do rozmowy niepotrzebny chaos.

Życie w dużym mieście przypomina mi jeden wielki chaos.

W twoim pokoju od pewnego czasu panuje wielki chaos.

Zerwała relacje z partnerem ponieważ wprowadził do ich związku niepotrzebny chaos.

Zobacz również - jak się pisze: