znak zapytania

Jak piszemy: apropo czy a propos

Niewątpliwie poprawną formą zapisu jest a propos.

Wyraz pochodzi z języka francuskiego à propos, w którym akcent występuje wyraźnie nad samogłoską a. Wyraz ten wymawiamy niejako łącznie „apropo” lecz piszemy zawsze rozdzielnie. Z uwagi na zapożyczenie z języka francuskiego a propos piszemy zgodnie z oryginalną wersją.

A propos to inaczej: przy sposobności, w związku z tym, właściwie. Wyraz ten jest w języku polskim formą wprowadzenia tematu do wypowiedzi.

Poprawna pisownia

a propos

Częste błędy

apropo, apropos

Przykłady:

Tak a propos, rozumiem, że jesteśmy umówieni.

A propos wątku, który pojawił się podczas mojej rozmowy z profesorem.

Niedługo nastąpi przełom a propos śledztwa w sprawie kryminalnej.

Jej dziwne wystąpienie było a propos sytuacji, w której niespodziewanie się znalazła.

Zobacz również - jak się pisze: