znak zapytania

Jak piszemy: odkąd czy od kąd

Właściwą formą zapisu jest odkąd pisane zawsze rozdzielnie.

Odkąd to zaimek określający moment rozpoczęcia czegoś bądź czas początku czegoś. Jest to także zaimek, który wprowadza zdanie podrzędne komunikujące o tej samej czynności, która opisywana jest w zdaniu nadrzędnym (Nie widziałem się z nią, odkąd sięgam pamięciom.).

Odkąd to inaczej: od chwili, od czasu, od momentu, od kiedy.

Poprawna pisownia

odkąd

Częste błędy

od kąd, odkond

Przykłady:

Nie słyszałem o takich zjawiskach atmosferycznych, odkąd żyję.

Odkąd przeprowadziła się do nas wszystko zaczęło układać się inaczej.

Nie chciała mieć z nim do czynienia, odkąd usłyszała o jego występku.

A odkąd Ty się znasz na elektryce?

Zobacz również - jak się pisze: