znak zapytania

Jak piszemy: pożyczka czy porzyczka

Pożyczka z użyciem „ż” stanowi poprawny zapis.

Pożyczka – to rodzaj umowy polegającej na tym, że jedna strona przekazuje drugiej pieniądze lub inne wartościowe rzeczy, pod warunkiem ich zwrotu w określonym terminie. Synonimami wyrazu pożyczka są: kredyt, zobowiązanie.

Z historycznego punktu widzenia rzeczownik pożyczka z użyciem „ż” ponieważ wywodzi się on od prasłowiańskiego wyrazu požičiti.

Poprawna pisownia

pożyczka

Częste błędy

porzyczka

Przykłady:

Dawno temu zaciągnąłem pożyczkę, którą właśnie spłaciłem.

Bank udzielił mu pożyczki na bardzo dużą sumę.

Nie wiem jak zamierzasz zbudować dom bez pożyczki.

Pożyczka, którą udzieliłem sąsiadowi przyczyniła się do polepszenia wzajemnych stosunków.

Zobacz również - jak się pisze: