znak zapytania

Jak piszemy: niewarto czy nie warto

Nie warto stanowi poprawną formę zapisu.

Partykuła 'nie' pisana jest rozłącznie ze wszystkimi formami czasownika lub w funkcji orzecznika oprócz imiesłowów przymiotnikowych np. nie wolno, nie wiadomo, nie można; ale: nienawidzić, niedowidzieć, niewolić, niepokoić itp.

Nie warto – oznacza brak sensu do podejmowania określonych działań, które z reguły pozbawione są logiki, wykonanie ich może bowiem okazać się zupełnie bezcelowe.

Poprawna pisownia

nie warto

Częste błędy

niewarto

Przykłady:

To mleko jest zawsze przeterminowane, nie warto więc go kupować.

Od pewnego czasu Piotr bardzo się zmienił, nie warto go już słuchać.

Nie warto inwestować zbyt wysokich kwot na pierwszy biznes bo można skończyć jako bankrut.

Nie warto oceniać książki po okładce tak samo jak człowieka na podstawie pierwszego wrażenia.

Zobacz również - jak się pisze: