znak zapytania

Jak piszemy: Aztekowie czy Astekowie

Poprawna forma zapisu to Aztekowie.

Rzeczownik ten piszemy zawsze wielką literą gdyż jest tu mowa o przedstawicielach ras, szczepów, plemion itp. Aztekowie piszemy przy użyciu „z” choć w wypowiedzi słyszymy wyraźnie „s”.

Aztekowie to lud indyjski pochodzący z Meksyku, którzy posługiwali się językiem nauha. Utworzyli oni w XV w bardzo silne państwo wokół Tenochtitalu. Miasto zostało zniszczone przez XVI w przez konkwistadorów hiszpańskich. Aztekowie posługiwali się religią, w której wyznawano kult Słońca. Wierzenia opierały się na składaniu w ofierze ludzi, głównie schwytanych jeńców.

Poprawna forma zapisu to Aztekowie.

Rzeczownik ten piszemy zawsze wielką literą gdyż jest tu mowa o przedstawicielach ras, szczepów, plemion itp. Aztekowie piszemy przy użyciu „z” choć w wypowiedzi słyszymy wyraźnie „s”.

Poprawna pisownia

Aztekowie

Częste błędy

Astekowie, astekowie, aztekowie

Przykłady:

Aztekowie zajmowali się na co dzień rzemiosłem i handlem.

Ala napisała wypracowanie na temat kultury państwa Azteków.

Aztekowie byli bardzo wojowniczym ludem, który brał udział w licznych bitwach w obronie swojego państwa.

W meksykańskich muzeach można podziwiać kamienny kalendarz Azteków oraz przedstawiany w postaci szkieletu - Bóg Xolotl.

Zobacz również - jak się pisze: