znak zapytania

Pisownia wyrazów z ż

1. ż piszemy zawsze wtedy, gdy wymienia się na spółgłoski g, dz, h, z, ź, s w wyrazach, które są pokrewne lub też w innych formach danego wyrazu;

Przykłady:

  • odważny bo odwaga (ż wymienia się na g)
  • mosiężny bo mosiądz (ż wymienia się na dz)
  • drużyna bo druh (ż wymienia się na h)
  • zamrożony bo mróz (ż wymienia się na z)
  • zakażenia bo zakaźny (ż wymienia się na ź)
  • niżej bo nisko (ż wymienia się na s)

2. ż piszemy zawsze w partykułach: -ż, że:

Przykłady:

ż, czyż, także, gdyż, tenże, któż

3. ż piszemy w niektórych zakończeniach aż oraz eż:

Przykłady:

  • (straż, bandaż, sprzedaż, garaż, bagaż)
  • (odzież, młodzież, odzież, grabież)

4. ż piszemy również w wyrazach zapożyczonych po spółgłosce n oraz po spółgłoskach takich jak: l, ł, r:

Przykłady:

małżeństwo, małżonka, oskarżenie, aranżacja, melanż, oranżada, cięższy

5. ż piszemy w partykule że np. mówże, róbże, chodźże, skądże.

6. ż piszemy w wielu wyrazach w języku polskim pomimo braku konkretnych reguł ortograficznych:

Przykłady:

pożywienie, mężczyzna, życie, podróż, mżawka, dyżur, ciężki, żwawo, łóżko, każdy, jeżyny, pożyczka, żaden, porażka, żółty, życiorys, żarówka, życzenia, żandarm, inżynier, mrożonka, drożdże, odżywianie