znak zapytania

Jak piszemy: szwendać czy szwędać

Prawidłowa forma to szwendać.

Pisowni tego czasownika nie wyjaśnia żadna znana reguła ortograficzna, dlatego należy ją po prostu zapamiętać.

Synonimami wyrazu szwendać są: włóczyć się, pałętać się, spacerować, błąkać się, poniewierać się.

Poprawna pisownia

szwendać

Częste błędy

szwędać

Przykłady:

Przestań szwendać się po klubach, najwyższy czas dorosnąć.

Matka pouczyła swoją córkę, że nie pozwoli jej się szwendać po godzinie 22:00.

Po kłótni z żoną wybiegł z domu i szwendał się po parku przez całą noc.

Zobacz również - jak się pisze: