znak zapytania

Jak piszemy: żniwa czy rzniwa

Prawidłowa forma to rzeczownik w liczbie mnogiej żniwa.

W języku polskim nie możemy zastosować konkretnej reguły, która mogłaby nam pomóc wyjaśnieniu pisowni tego wyrazu, należy ją zapamiętać.

Żniwa to:

  1. Rzeczownik zwykle używany w liczbie mnogiej np. W tym roku pomagałam przy żniwach.
  2. W liczbie pojedynczej w ujęciu przenośnym to obfity plon, zbiór np. Śmierć zebrała krwawe żniwo.

Poprawna pisownia

żniwa

Częste błędy

rzniwa

Przykłady:

Jego firma przyniosła mu obfite żniwo finansowe.

Przez suszę żniwa w tym roku rozpoczęły się bardzo późno.

Nie mogę w sierpniu wyjechać na wakacje, bo mamy przed sobą żniwa.

Zobacz również - jak się pisze: