znak zapytania

Pisownia wyrazów z rz

1. rz piszemy zawsze wtedy, gdy wymienia się na spółgłoskę r w wyrazach pokrewnych bądź w innych formach tego samego wyrazu:

Przykłady:

 • rowerzysta bo rower
 • starzec bo starość
 • teatrzyk bo teatr
 • wierzyć bo wiara
 • mierzyć bo miara

2. rz piszemy w wielu wyrazach w języku polskim pomimo braku wymiany rz na r w innych formach tego samego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych:

Przykłady:

burza, jarzyna, kurz, narzekać, porządki, rzecz, rzadki, rzut, rzetelny, rzeczownik, twarz, urzędnik, towarzyski, zarzuty, wierzby, zdarzenia, zwierzę, gorzki, zarzuty, rzadki, rzodkiew

3. rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w:

Przykłady:

 • b(brzoza, brzeg)
 • p(przyrządzać, przeglądarka)
 • d(drzwi, drzewko)
 • t(trzepać, strzykawka)
 • g(grzmieć, pielgrzymka, grzebień)
 • k(krzak, krzyż, krzyk, krzywy)
 • ch(chrzestna, chrzan)
 • j(spojrzeć, przejrzeć)
 • w(wrzask, wrzątek, wrzód)

4. rz piszemy w przypadku poniższych zakończeń wyrazów:

Przykłady:

 • arz (lekarza, szklarz, aptekarz, weterynarz)
 • erz (zwierz, rycerz)
 • mierz (kątomierz, gazomierz)
 • mistrz (zegarmistrz, sztukmistrz)

5. rz nie piszemy:

 • po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w; poniżej zamieszczamy wyrazy, które stanowią wyjątki od tej reguły ortograficznej, ich pisownię warto więc zapamiętać:

Przykłady wyjątków:

 • kształt
 • pszenica
 • pszczoła
 • Pszczyna
 • wszystko
 • zawsze

W partykule że np. mówże, róbże, chodźże, skądże.

Gdy mamy do czynienia z formami stopnia wyższego oraz najwyższego przymiotników poprzedzonych przedrostkiem –szy bądź –ejszy np.

 • lepszy, cichszy, mocniejszy, najlepszy, najsłabszy, najbogatszy, najpewniejszy, biedniejszy

W innych wyrazach takich jak np. odżyć, odżywiać, obżerać, odżałować.