znak zapytania

Jak piszemy: rzucać czy żucać

Czasownik rzucać jest poprawną formą zapisu.

W bezokoliczniku tym piszemy –rz na początku wyrazu oraz pomimo braku współcześnie wymiany na –r.

Rzucanie to czynność związana z rzutem w górę danego ciała, które wprowadzany jest w ruch za pomocą nadanej mu siły.

Rzucanie w innym kontekście to także rezygnowanie z czegoś.

Poprawna pisownia

rzucać

Częste błędy

żucać

Przykłady:

Ania umie rzucać oszczepem.

Dzieci wzajemnie rzucały piłkę na plaży.

To nie jest najlepszy moment, by rzucić pracę.

Rzucił żonę po tym jak go zdradziła.

Zobacz również - jak się pisze: