znak zapytania

Razem czy osobno: nie + czasownik

Nie piszemy zawsze rozdzielnie:

1. z osobowymi formami czasownika:

Przykłady:

nie redaguj, nie widziały, nie mógłbym, nie kupiliby, nie nałożymy, nie będę, nie byłem, nie jestem

2. z osobowymi formami czasownika, które pełnia funkcję bezosobową:

Przykłady:

nie wypada, nie należy, nie należało, nie należałoby

3. z bezokolicznikami:

Przykłady:

nie jeść, nie rozmawiać, nie iść, nie odwiedzić, nie rzucać, nie mieć

Od tej reguły mamy jednak wyjątki, w których nie piszemy łącznie z bezokolicznikami:

 • nienawidzić
 • niepokoić
 • niedowierzać
 • niewolić
 • niedomagać
 • niedowidzieć
 • niecierpliwić się

4. w przypadku wyrazów, które mają znaczenie czasownikowe bądź jeśli spełniają funkcję orzeczenia:

Przykłady:

nie można, nie trzeba, nie wolno, nie warto, nie wiadomo, nie żal, nie sposób, nie wstyd

5. z imiesłowami przymiotnikowymi, które zostały zastosowane w znaczeniu czasownikowym:

Przykłady:

 • nie dosmażony (kotlet)
 • nie zamknięta (furtka)
 • nie dokończona (sprawa)
 • nie zamykające się (usta)
 • nie malejące (zarobki)

6. z formami bezosobowymi czasowników, które zakończone są na –no, -to:

Przykłady:

nie wydano, nie zaczęto, nie doszukano się, nie zamknięto, nie zezwolono