znak zapytania

Jak piszemy: nie opodal czy nieopodal

Poprawną formą jest łączny zapis – nieopodal.

Partykuła 'nie' pisana jest rozłącznie z przysłówkami nie pochodzącymi od przymiotników wyjątek od tej reguły stanowią wyrazy takie jak nieopodal, nieomal, niezbyt.

Wyraz nieopodal możemy traktować jako zrost dwóch słów: 'nie' – początkowego członu wyrazów złożonych, który oznacza przeczenie oraz wyrazu 'opodal'.

Nieopodal czyli w pobliżu, blisko, w sąsiedztwie.

Poprawna pisownia

nieopodal

Częste błędy

nie opodal

Przykłady:

Nieopodal lasu rosły piękne kaczeńce, dlatego postanowiłyśmy się tam wybrać z mamą.

Twój punkt docelowy planowanej trasy znajduje się nieopodal pobliskiej wioski.

Nieopodal mojego domu znajduje się piękne jezioro, po którym pływają łabędzie.

Zobacz również - jak się pisze: