znak zapytania

Jak piszemy: bezskutecznie czy besskutecznie

Zasada mówi, że przedrostek wyrazów pochodnych „bez” (rzeczowników, przymiotników, przysłówków oraz wyjątkowo czasowników piszemy łącznie). Przysłówek bezskutecznie oznacza podjęcie się bezsensownego działania, wykonanie jakiejś pracy na próżno, synonimami słowa bezskutecznie są np. daremnie, zbędnie niepotrzebnie itp.

Poprawna pisownia

bezskutecznie

Częste błędy

besskutecznie, bez skutecznie

Przykłady:

Próbowała dostać się na medycynę jednak bezskutecznie.

Bezskutecznie napracowała się przy projekcie a szef nawet na niego nie spojrzał.

Ubiegał się o posadę kierownika. Jak się potem okazało zupełnie bezskutecznie.

Przygotowała obiad dla piętnastu osób a nikt się nie pojawił, wykonała bezskutecznie syzyfową pracę.

Zobacz również - jak się pisze: