znak zapytania

Jak piszemy: odrzywić czy odżywić

Właściwa forma zapisu to odżywić.

Jest to czasownik w formie bezokolicznika, w którym nigdy nie piszemy –rz, które według powszechnie stosowanej reguły piszemy po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w. Wyraz ten piszemy zawsze z użyciem –ż, choć występuje ono po spółgłosce –d.

Odżywić czyli inaczej dokarmić, posilić, nasycić.

Poprawna pisownia

odżywić

Częste błędy

odrzywić

Przykłady:

Użycie tego lakieru spowodowało, że nie mogłam odżywić swoich paznokci.

Muszę odżywić nieco moje kwiaty, chcę dodać do ich ziemi naturalny nawóz.

Musisz zacząć się lepiej odżywiać.

Zobacz również - jak się pisze: