znak zapytania

Jak piszemy: do jutra czy dojutra

Do jutra – wyrażenie przyimkowe stanowiące połączenie przyimka prostego – do z innym wyrazem (w tym wypadku jest to rzeczownik), z którym tworzy całość znaczeniową do jutra. Rodzaj pożegnania, które można określić w inny sposób stosując synonimy takie jak: do zobaczenia, na razie, tymczasem, do widzenia. Wyrażenie do jutra określa miejsce na osi czasu, które zostało zapoczątkowane w czasie teraźniejszym a jego bieg zakończy się w czasie przyszłym, w języku polskim do jutra zawsze piszemy osobno.

Poprawna pisownia

do jutra

Częste błędy

dojutra

Przykłady:

Myślę, że powinnam zamknąć ten projekt najpóźniej do jutra.

Pożegnał się z Basią mówiąc jedynie: do jutra.

Do jutra mam otrzymać katalog z projektami domów.

Według najnowszej prognozy pogody do jutra ma świecić słońce.

Zobacz również - jak się pisze: