znak zapytania

Jak piszemy: egzekwować czy eksekwować

Egzekwować to czasownik, który możemy definiować na dwa sposoby:

  1. Żądać wykonania jakiejś czynności, zrealizować, zrobić np. wyprasować ubrania.
  2. Zastosować wobec kogoś środki przymusu w celu wykonania np. wyroku sądowego, egzekucji.

Termin ten pochodzi z języka łacińskiego exsequor i oznacza wykonywanie czegoś, doprowadzanie do końca. Występująca w łacińskim zapożyczeniu głoska - qu zasadniczo nie istnieje w języku polskim, dlatego w wyrazie egzekwować zastąpiono głoską - kw.

Poprawna pisownia

egzekwować

Częste błędy

eksekwować,egzekfować

Przykłady:

Policjanci z naszej okolicy zaczęli na dobre egzekwować przepisy ruchu drogowego, które niedawno weszły w życie.

Pańscy pracownicy obiecali, że zaczną pracować sumiennie. Należy zacząć to od nich egzekwować.

Zacznij wreszcie egzekwować od użytkowników swojego portalu przestrzeganie ustalonego regulaminu.

Zobacz również - jak się pisze: