znak zapytania

Jak piszemy: alkohol czy alkochol

Alkohol – to bezbarwna i lotna substancja o drażniącym smaku, która bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. W chemii organicznej alkohole to węglowodory, w których jeden lub więcej atomów węgla posiada grupę hydroksylową. Do najbardziej znanych alkoholi w przemyśle spożywczym zaliczamy alkohol etylowy czyli tzw. etanol.

Właściwy zapis to alkohol.

Wyraz ten został przeniesiony do polskiego z języka niemieckiego, gdzie oznacza „Alkohol”, który wywodzi się z kolei z arabskiego al-kuhl, co znaczy pył, proch, zatem alkohol piszemy go zgodnie z oryginalnym pochodzeniem.

Poprawna pisownia

alkohol

Częste błędy

alkochol

Przykłady:

Do osiemnastego roku życia nie piłem alkoholu.

Kierowca, który prowadził auto pod wpływem alkoholu stracił prawo jazdy.

Na weselu było dużo alkoholu.

W całym kraju obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.

Zobacz również - jak się pisze: