znak zapytania

Jak piszemy: pauza czy pałza

Pauza gr. pausis jest to przerwa w mowie, chwila ciszy, ale również:

  • przerwa w trwaniu jakiejś czynności
  • w piśmiennictwie – jest to znak graficzny w postaci kreski poziomej
  • w muzyce to przerwa miedzy dźwiękami

Poprawna pisownia

pauza

Częste błędy

pałza

Przykłady:

Po zaśpiewaniu tego fragmentu piosenki zrób pauzę.

Zamyślił się, następnie zrobił długą pauzę, złapał oddech i znów zaczął mówić.

Chyba muszą zrobić sobie pauzę od pracy, wrócę jak wypocznę.

Zobacz również - jak się pisze: