znak zapytania

Jak piszemy: bynajmniej czy przynajmniej

Obydwie formy są prawidłowe w zależności od użytego kontekstu zdania.

Bynajmniej – zupełnie, wcale, zgoła, ani trochę; (najczęściej występuje w połączeniu z następującą partykułą nie – Bynajmniej nie zrobiła tego, co zapowiadała.)

Przynajmniej – partykuła, która wyznacza minimalny zakres czynności czegoś np. Sprawdzian źle mi poszedł, ale przynajmniej nie dostałam jedynki.

Poprawna pisownia

bynajmniej, przynajmniej

Częste błędy

Przykłady:

Mówiła podniesionym głosem, ale bynajmniej nie krzyczała.

Dziś przynajmniej wiem na jaki zakup samochodu mogę sobie pozwolić.

Bynajmniej nie mówiłam tego do Ciebie.

Nie zdążyłam do sklepu, ale uciekłam przed burzą i przynajmniej nie zmokłam.

Zobacz również - jak się pisze: