znak zapytania

Unia Europejska

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 r. na mocy podpisanego traktatu z Maastricht w 1992 r. jako UE gospodarczo-polityczny związek, w skład którego wchodzi 27 demokratycznych krajów Europy. W 1955 r utworzona została Unia Zachodnioeuropejska (WEU) jako organizacja wojskowo-polityczna, na podstawie układów paryskich, objęła oprócz Francji, Wielkiej Brytanii i państw Beneluksu i Włochy, rozszerzając pakt brukselski, związana z pakietem północnoatlantyckim.

Przykłady:

Zobacz również: