znak zapytania

Indukcja

Indukcja (łac. inductio = wprowadzenie) jest to formułowanie wniosków ogólnych z przesłanek będących jednostkowymi przykładkami.

  1. W fizyce – indukcja elektromagnetyczna – powstawanie prądu elektrycznego w przewodniku poprzez jego ruch w polu magnetycznym bądź też przez zmianę pola magnetycznego otaczającego przewodnika; indukcja elektrostatyczna – zmiana rozkładu ładunków elektrycznych pod wpływem pola elektromagnetycznego.
  2. Indukcja nerwowa – według teorii Pawłowa – jest to wpływ procesów zachodzących w ośrodkach nerwowych na inne ośrodki nerwowe.

Przykłady:

Indukcja elektrostatyczna to temat związany z bardzo ciekawym działem fizyki – elektrostatyką.

W psychologii oraz fizjologii bardzo często porusza się temat indukcji nerwowej.

Indukcja ładunków elektrycznych powiodła się.

Gotuję w domu dzięki indukcji.

Zobacz również: