znak zapytania

Podatek

Podatek jest to przymusowe świadczenie pobierane przez państwo od obywateli bez konkretnego świadczenia wzajemnego. Podatki dzielą się na bezpośrednie, które nakładane są na dochód bądź majątek podatnika (podatek od wynagrodzenia, od dochodu, gruntowy, spadkowy itp.) oraz pośrednie, które nakładane są na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (akcyza, VAT).

Przykłady:

Od przyszłego roku rząd planuje podniesienie opłat za podatek od nieruchomości.

Kupując nowe mieszkanie należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pieniądze z podatków niezmiennie trafiają w naszym kraju do Skarbu Państwa.

Zobacz również: