znak zapytania

Recesja

Recesja (łac. recessio – ustąpienie) jest to:

  1. cofanie się, znikanie, ustępowanie czegoś np. morza, lodowca, choroby itp.;
  2. faza cyklu gospodarczego – depresja w cyklu koniunkturalnym gospodarki kapitalistycznej, zastój w rozwoju ekonomicznym.

Przykłady:

Lekarze określili ustąpienie nieuleczalnej choroby pacjenta jako recesję.

Recesja charakteryzuje się spadkiem niektórych wskaźników gospodarczych.

Premier przedstawił dziś nowy plan wyjścia z recesji.

Zobacz również: