znak zapytania

Nostalgia

Słowo nostalgia (z gr. nóstos = powrót + άlgos = cierpienie) – tęsknota za ojczyzną. W szerszym znaczeniu tęsknota za czymś, cierpienie na skutek braku czegoś bądź kogoś.

Przykłady:

Po kilku latach pobytu w Londynie ogarnęła go taka nostalgia, że postanowił wracać do Polski, choć pierwotnie miał nieco inne plany.

Odnosi się z nostalgią nostalgia za okresem dzieciństwa.

Zobacz również: