znak zapytania

Seksizm

Seksizm jest to przekonanie (występujące częściej u mężczyzn), że druga płeć jest mniej wartościowa, gorsza; dyskryminacja kogoś z uwagi na płeć.

Przykłady:

Lekarz, który zażartował sobie, że kobiety są gorszymi chirurgami od mężczyzn zaczął być podejrzewany o seksizm.

Uszczypliwa uwaga instruktora jazdy o kobietach, które są gorszymi kierowcami niż mężczyźni spowodowała, że jego kursanci oskarżyli go o seksizm.

Zobacz również: