znak zapytania

Anarchia

Wyraz anarchia wywodzi się od greckiego „bezrząd”, jest to stan chaosu i nieporządku, samowoli, dezorganizacja powstała na skutek braku lub bezsilności ośrodków władzy.

Przykłady:

Tyrania bywa znanym następstwem anarchii.

Platon określał anarchię jako skrajny przykład demokracji.

Po zdetronizowaniu króla w ich kraju zapanowała anarchia.

Zobacz również: