znak zapytania

HCT

HCT – hematokryt, wskaźnik hematokrytowy lub inaczej liczba hematokrytowa (HCT lub Ht) – jest to stosunek objętości krwinek czerwonych (erytrocytów) do pełnej objętości krwi wyrażony w procentach bądź w zapisany w postaci ułamka.

HCT możemy zbadać wykonując morfologię krwi.

Przykłady:

Lekarz zlecił mi zbadanie w ramach podstawowych badań krwi poziom HCT.

Norma HCT dla kobiet mieści się w zakresie 35-45%.

Obniżony poziom HCT może świadczyć o niedokrwistości.

Zobacz również: