znak zapytania

Wakat

Wakat (łac. vacat – jest próżny) wolne, nieobsadzone stanowisko, wolna posada. W poligrafii niezadrukowana strona książki oraz forma drukująca kolumny złożona z samego justunku i tworząca w druku stronę niezadrukowaną.

Przykłady:

Firma ma obecnie dwa wakaty na równorzędne stanowiska asystentki do spraw organizacyjnych.

Redakcja planuje nowe wakaty przed każdym nowym rozdziałem tej książki.

Zobacz również: