znak zapytania

PH

PH – wykładnik stężenia jonów wodorowych, liczba dla roztworów wodnych zawarta w przedziale od 1 do 14, która określa odczyn roztworu. Odczyn kwaśny zawiera się w przedziale od 0 do 7, odczyn obojętny wynosi 7, natomiast odczyn zasadowy zawiera się w przedziale liczb od 7 do 14. Jest to ujemny logarytm ze stężenia (wyrażony w molach na litr roztworu) jonów wodorowych.

Przykłady:

Owoce mają PH zasadowe, dlatego warto je spożywać jeśli chcemy odkwasić swój organizm.

PH roztworu, który dziś badaliśmy okazało się być kwaśne.

Skala PH jest miarą odczynu roztworu.

Za pomocą papierka uniwersalnego możemy możemy określić PH roztworu.

Zobacz również: