znak zapytania

Migawka

Migawka to według definicji:

  1. elektroniczna karta zbliżeniowa, na której zapisywane są bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską;
  2. część aparatu fotograficznego, która służy do zasłaniania i odsłaniania materiału światłoczułego;
  3. krótki filmik, reportaż na dany temat.

Przykłady:

W transporcie miejskim w Łodzi istnieją dwa typy migawek: imienna oraz na okaziciela.

Stacja telewizyjna przygotowała krótką migawkę na temat obecnej sytuacji na porodówkach.

Migawka jego aparatu fotograficznego jest zwalniana spustem.

Zobacz również: