znak zapytania

Mitoza

Mitoza (łac. mitosis, gr. mitos – nić) – jest to typowy podział komórki, w jej wyniku powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie oraz o takich samych rodzajach chromosomów jak komórka macierzysta, a więc zawierają taką samą informację genetyczną. Wyróżniamy cztery fazy podziału mitozy, są to: profaza, metafaza, anafaza oraz telofaza. Po zakończeniu podziałów komórka wchodzi w stadium międzypodziałowe – interfazę.

Przykłady:

Po raz pierwszy mitozę opisał w 1875 r. Polak, Wacław Majzel.

Mitoza zachodzi w komórkach roślinnych nieco inaczej niż w komórkach zwierzęcych.

Mitoza to proces ciągły zachodzący w odpowiedniej kolejności.

Mitoza rozpoczyna się zawsze podziałem jądra.

Zobacz również: