znak zapytania

Administracja

Administracja jest to:

  1. kierowanie, administrowanie, zarządzanie czymś;
  2. zespół ludzi odpowiedzialny za zarządzanie czymś;
  3. w odniesieniu do rządu – administracja rządowa (zwłaszcza Amerykańskiego).

Przykłady:

Administracja mieszkaniowa przysłała mi list z nowo naliczonymi opłatami.

Jurek postanowił wziąć tą kamienicę w administrację.

Tą dziedziną zajmuje się administracja Państwowa.

Najbardziej znana była administracja Busha.

Zobacz również: