znak zapytania

Realizm

    Realizm w filozofii jest to stanowisko zakładające istnienie rzeczywistości obiektywnej (niezależnej od ludzkiej świadomości) jako przedmiotu oraz zewnętrznego źródła poznania. Realizm pojęciowy jest to pogląd przyjmujący realne istnienie pojęć ogólnych.
    Realizm w literaturze i sztuce jest to przedstawienie rzeczywistości a zwłaszcza zjawisk i postaci typowych dla danej epoki, społeczeństwa oraz procesu historycznego, w sposób zgodny z obiektywną obserwacją życia i zasięgiem wiedzy o świecie na danym etapie historycznego rozwoju.
    Jest to także postawa życiowa oparta na rzeczowej ocenie świata, dostosowana na możliwości oraz warunków jakie stwarza rzeczywistość.

Przykłady:

Realizm socjalistyczny to kierunek w literaturze i sztuce głoszący, że sztuka jest formą świadomości społecznej, pojawił się w Polsce po II wojnie światowej.

Lalka Bolesława Prusa jest przykładem jest przykładem polskiego realizmu.

Realizm jest pojęciem przeciwstawnym do idealizmu.

Realizm to kierunek w literaturze i sztuce XIX wieku.

Zobacz również: