znak zapytania

Jak piszemy: zdarzyć czy zdażyć

Poprawny zapis to zdarzyć.

Czasownik zdarzyć występujący w formie bezokolicznika pochodzi od słowa „darzyć”, piszemy zgo zastosowaniem „rz” ponieważ wymienia się na „r” (darzyć bo darować)

Zdarzyć:

  • być przyczyną czegoś, zsyłać sprawiać, zwykle w zwrotach takich jak przypadek, los itp.
  • bywać, trafiać się, wydarzyć
  • najczęściej z przeczeniem (nie zdarzyło się, żeby...) np. Nie zdarzyło się, żeby spóźnił się do pracy.

Poprawna pisownia

zdarzyć

Częste błędy

zdażyć

Przykłady:

Nie trać nadziei, przecież może się jeszcze się zdarzyć, że Cię zatrudnią w tym zakładzie pracy.

Mogło mu się zdarzyć, że powiedział coś niestosownego.

Nie zdarzyło jej się, żeby prowadziła po spożyciu alkoholu.

Wstałam zbyt późno przez co nie udało mi się zdążyć na egzamin.

Chciała zdążyć przed zmrokiem do domu.

Biegła tak szybko, że matka nie mogła za nią zdążyć.

Zobacz również - jak się pisze: