znak zapytania

Jak piszemy: za wczasu czy zawczasu

Zawczasu pisane łącznie stanowi poprawną formę.

Zawczasu – to dawne wyrażenie przyimkowe, które obecnie ma charakter zrostu. Podobną sytuację obserwujemy w przypadku wyrazu wtenczas, który również piszemy łącznie.

Wyraz zawczasu oznacza, że chcemy coś przedwcześnie wykonać, synonimami tego słowa są: naprzód, z góry, wcześniej.

Poprawna pisownia

zawczasu

Częste błędy

za wczasu

Przykłady:

Należy zawczasu przesłać zaproszenie na ślub.

Postanowiłem zawczasu kupić bilety na mecz naszej reprezentacji.

Spostrzegła zawczasu, że mleko, które włożyła do koszyka w sklepie było przeterminowane.

Nie zapomnij zawczasu odrobić lekcji, bo później jedziemy do cioci.

Zobacz również - jak się pisze: