znak zapytania

Jak piszemy: energii czy energi

Prawidłowa forma to energii.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ja, -ia w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej w wyrazach obcego pochodzenia piszemy z użyciem -ii (energii).

Warto również zapamiętać, że w wyrazach obcego pochodzenia „i” piszemy po spółgłoskach takich jak: d, l, k, g oraz ch.

Energia to skłonność i zdolność do intensywnego działania, w fizyce energia to natomiast wielkość fizyczna określająca zdolność ciała bądź układu ciała do wykonania pracy przy przejściu jednego układu w drugi.

Poprawna pisownia

energii

Częste błędy

energi

Przykłady:

Nie mam dość energii, by pokonać pięćdziesiąt kilometrów rowerem piaszczystą drogą.

Ten baton czekoladowy dostarczył mi wiele energii na cały dzień.

Wartość energii kinetycznej ciała zawsze zależy od danego układu odniesienia.

Dzięki energii elektrycznej możemy korzystać z różnego typu urządzeń.

Zobacz również - jak się pisze: