znak zapytania

Jak piszemy: bandaż czy bandarz

Bandaż służy do mocowania opatrunku na ranę. Najczęściej składa się z gazy nawiniętej w rulon. Jest dostępny w aptekach bez recepty.

Słowo bandaż pochodzi od francuskiego „bandage”. Poprawną pisownię tego rzeczownika wyjaśnia etymologia. Zapożyczenie to zostało wprowadzone do polszczyzny łącznie z wersją fonetyczną, „j” we francuszczyźnie czytamy jako „ż”, zatem bandaż piszemy z użyciem „ż”. Nadrzędną regułą ortograficzną potwierdzającą pisownię wyrazu bandaż jest jednak ta, która głosi, że „ż” piszemy niekiedy w zakończeniach - (reportaż, sprzedaż itp.) i - (młodzież, odzież itp.).

Poprawna pisownia

bandaż

Częste błędy

bandasz, bandarz

Przykłady:

Miał na nodze bandaż po tym jak się skaleczył.

Z czym kojarzy Ci się mumia. Z człowiekiem owiniętym bandażami.

Kupił w aptece kilka bandaży.

Podczas kursu pierwszej pomocy ćwiczymy na manekinach, które owijamy bandażami.

Zobacz również - jak się pisze: