znak zapytania

Jak piszemy: wówczas czy wuwczas

Poprawną formą zapisu jest wówczas – zaimek przysłowny wskazujący. W wyrazie tym piszemy –ó pomimo braku obecnie wymiany na –o bądź –e.

Wówczas odnosi się do danego czasu, o którym była mowa oraz do sytuacji, po której muszą być spełnione określone warunki.

Poprawna pisownia

wówczas

Częste błędy

wuwczas

Przykłady:

Byłam wówczas na nartach, kiedy moja siostra urządzała huczną imprezę.

Przygotuję projekt dopiero wówczas, gdy będę miał wszystkie potrzebne dokumenty.

Gdybyś postąpił inaczej, może wówczas znaleźlibyśmy wspólny język.

Nie było wówczas dostępu do Internetu.

Zobacz również - jak się pisze: