znak zapytania

Jak piszemy: podążać czy podąrzać

Czasownik podążać piszemy zawsze z użyciem „ż” choć nie potwierdza tego żadna reguła ortograficzna, pisownię tego wyrazu warto więc zapamiętać.

Podążać czyli iść, zmierzać dokądś, w jakimś kierunku bądź w jakimś celu, naśladować.

Poprawna pisownia

podążać

Częste błędy

podąrzać

Przykłady:

Przez dwa lata podążał śladem rzadkiego okazu, choć nigdy nie spotkał się z nim twarzą w twarz.

Codziennie podążam do pracy tą samą drogą.

Postanowił podążać tropem znanego badacza, który został uhonorowany za swoje odkrycie.

Przestań za mną podążać, od dwóch godzin nie robisz nic innego.

Zobacz również - jak się pisze: