znak zapytania

Jak piszemy: oprucz czy oprócz

W wyrazie oprócz zawsze piszemy –ó pomimo braku odmiany na –o lub –e. Nie ma szczególnych zasad ani teorii dotyczących pisowni tego przyimka, należy ją po prostu zapamiętać.

Synonimami przyimka oprócz są ponadto, co więcej, dodatkowo itd.

Poprawna pisownia

oprócz

Częste błędy

oprucz

Przykłady:

Oprócz Ali nagrodę otrzymali również inni gracze.

Obejrzeliśmy jej dom oprócz jednego pokoju.

Skończyłem studia historyczne, a oprócz tego jeszcze marketing i zarządzanie.

Wszyscy przyszli do kina oprócz Maćka.

Zobacz również - jak się pisze: