znak zapytania

Jak piszemy: zakurzony czy zakużony

Poprawna forma to zakurzony.

Przymiotnik zakurzony pochodzi od rzeczownika kurz. Wyraz ten piszemy stosując –u oraz –rz pomimo braku wymiany na –r. Nie jest znana reguła ortograficzna, która określałaby pisownię tego wyrazu, warto go więc zapamiętać.

Zakurzony w odniesieniu do kurzu to inaczej pokryty kurzem. W innym znaczeniu zakurzony to zapomniany np. zakurzony temat.

Poprawna pisownia

zakurzony

Częste błędy

zakużony, zakórzony

Przykłady:

Pamiętnik Małgosi był bardzo zakurzony.

Odkurzyłem zakurzony dywan.

Samochód, który stał trzy miesiące w garażu był zwyczajnie zakurzony.

Na wokandę powrócił zakurzony temat o najnowszych odkryciach.

Zobacz również - jak się pisze: