znak zapytania

Jak piszemy: chytry czy hytry

Chytry piszemy zawsze używając „ch” zgodnie z regułą ortograficzną mówiącą, że „ch” piszemy zawsze w wyrazach zapożyczonych, w których „ch” występowało w oryginalnej pisowni.

Chytry czyli potocznie na co dzień chciwy. Przymiotnik ten pochodzi z prasłowiańskiego chytati czyli (łapać, chwytać).

Synonimami przymiotnika chytry są: chciwy, podstępny. Jest to określenie człowieka wyrachowanego, obłudnego bądź takiego, który nie mówi prawdy. W innym kontekście wyraz ten stosujemy do określenia cechy przebiegłego planu.

Poprawna pisownia

chytry

Częste błędy

hytry

Przykłady:

Piotr był od zawsze chyry na pieniądze.

Tylko chytry człowiek może poskąpić podzielenia się posiłkiem z innym człowiekiem.

Przez jej skąpstwo i chytrość jej rodzina straciła okazję zarobienia większych pieniędzy.

Jego chytry plan nie powiódł się.

Jak możesz być tak chytry?

Zobacz również - jak się pisze: