znak zapytania

Jak piszemy: bezkrólewie czy bezkrulewie

Wyraz bezkrólewie jest zrostem dwóch słów: bez (przedrostek wyrazów pochodnych: rzeczowników, przymiotników oraz wyjątkowo czasowników) oraz król. Zatem bezkrólewie podobnie jak rzeczownik król piszemy z użyciem „ó”.

Bezkrólewie – to czas od śmierci króla bądź jego abdykacji do koronacji jego następcy. Słowo bezkrólewie wywodzi się o łacińskiego słowa "interregnum".

Poprawna pisownia

bezkrólewie

Częste błędy

bezkrulewie, bez królewie

Przykłady:

Bezkrólewie przyniosło same straty w królestwie.

To był trudny okres bezkrólewia, który doprowadził do wojny, w wyniku której władzę objęła nowa dynastia.

Bezkrólewie wielkie trwało prawie dwadzieścia lat i doprowadziło do rozbicia cesarstwa niemieckiego.

Król umarł bezdzietnie i w kraju zapanowało bezkrólewie.

Zobacz również - jak się pisze: