znak zapytania

Jak piszemy: harmonia czy charmonia

Poprawna forma to harmonia z „h” na początku wyrazu.

Rzeczownik harmonia piszemy zawsze z użyciem „h”, choć nie potwierdza tego żadna ze znanych reguł ortograficznych, zatem pisownię tego wyrazu warto zapamiętać.

Harmonia to według definicji:

  • ład, zharmonizowany układ elementów;
  • ład, spokój, zgoda;
  • instrument muzyczny.

Poprawna pisownia

harmonia

Częste błędy

charmonia

Przykłady:

Rysunek Alicji zwrócił uwagę znawców sztuki, jak podkreślił pewien artysta charakteryzuje się on przede wszystkim niezwykłą harmonią barw.

W ich rodzinie wreszcie zapanowała harmonia pomiędzy mężem a żoną.

Dziadek Joli potrafi pięknie grać na harmonii, każdego roku na Boże Narodzenie przygrywa nam do kolęd, które wspólnie śpiewamy.

Zobacz również - jak się pisze: